Unezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe jest to opcja gwarantująca pełny zwrot wartości , zniszczonego ,utraconego mienia .Koszt takiej usługi to 1%  zadeklarowanej wartości ładunku i naliczane jest automatycznie po podaniu wartości przesyłki. Warunkiem uznania polisy jest deklaracja i opis zawartości przesyłki , np. telewizor marki LG 42”, fabrycznie nowy ,informacja ta zostanie przekazana do współpracującej z nami firmy kurierskiej Pocztex lub DPD, która realizuje częściowy transport na terenie polski i odpowiednio ubezpieczona , brak zadeklarowania zawartości może skutkować odmową likwidacji szkody. W przypadku utracenia  przesyłanych dokumentów polisa wypłacana jest jedynie do wysokości pełnego ich faktycznego odtworzenia.Odbiorca , pod rygorem utraty praw do jakichkolwiek roszczeń, ma obowiązek sprawdzić przesyłkę ,jej zawartość , stan techniczny w obecności kuriera doręczającego przesyłkę , potwierdzenie  odbioru równoznaczne jest z potwierdzeniem ,że przesyłka została przyjęta bez zastrzeżeń i zgodna ze stanem ilościowym i jakościowym.

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu usprawnienia obsługi użytkownika oraz optymalizacji korzystania z treści w niej zawartych. Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności