Towary zabronione


1. NADAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ - wysyłając paczkę - DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW KODEKSU PRAWA KARNEGO ZABRANIAJĄCEGO: 
POSIADANIA, PRZEWOŻENIA I ROZPROWADZANIA BRONI, MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, ŁATWOPALNYCH, NARKOTYKÓW, PAPIEROSÓW I ALKOHOLU - NA MOCY POSTANOWIEŃ O RUCHU GRANICZNYM KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ.

2. W przypadku ujawnienia próby przemytu w/w ładunków, przesyłka ulega przepadkowi a nadawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej, wynikającej z przepisów ustawy KPK. Pozostałe roszczenia i kwestie sporne rozstrzygają przepisy i postanowienia KODEKSU PRAWA CYWILNEGO
3. Nadawca może zostać również pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za opóźnienia, będące następstwem czynności prowadzonych przez służby graniczne i porządkowych  a spowodowane próbą przemytu towarów o których mowa w pt.1

4.  SŁUŻBY CELNE I PORZĄDKOWE WSZYSTKICH KRAJÓW, 
PRZEZ  KTÓRE ODBYWA SIĘ TRANZYT TOWARÓW SĄ UPOWAŻNIONE DO KONTROLI ZAWARTOŚCI ŁADUNKÓW, STĄD ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NARUSZENIA LUB CAŁKOWITEGO OTWARCIA PRZESYŁKI -  NA CO NASZA FIRMA NIE MA WPŁYWU

 

Ta witryna korzysta z plików cookies w celu usprawnienia obsługi użytkownika oraz optymalizacji korzystania z treści w niej zawartych. Więcej informacji na temat plików cookies i tego, jak funkcjonują można znaleźć pod adresem: Polityka prywatności